Stowarzyszenie PORANEK

Żeromskiego 3 50-321 Wrocław

Zadzwoń
535 525 852

Opis

Stowarzyszenie PORANEK inicjuje ”Warsztaty Przeciwdziałania Mobbingowi”, które mają na celu edukację na temat mobbingu w miejscu pracy oraz w szkołach. Warsztaty te skupiają się na identyfikacji, zapobieganiu oraz radzeniu sobie z mobbingiem i innymi formami przemocy psychologicznej. Program ma na celu stworzenie zdrowszych, bardziej wspierających środowisk pracy i edukacji, gdzie każdy czuje się bezpiecznie i szanowanie.

Oferowane produkty/usługi:
– Stowarzyszenie Poranek

Lokalizacja