Cesja – co to takiego i jakie ma znaczenie?

Cesja – co to takiego?

Cesja to proces przenoszenia właściciela praw majątkowych z jednej osoby na drugą. Oznacza to, że dłużnik, który posiada długi wobec wierzyciela, może przenieść swoje zobowiązania na inną osobę. Proces ten jest uregulowany w Kodeksie cywilnym i wymaga formalnego zawarcia umowy pomiędzy cesjonariuszem a cesjonarzem.

Rodzaje cesji

Wyróżniamy dwa rodzaje cesji – cesję prawa z umowy oraz cesję prawa z tytułu prawnego. Pierwszy rodzaj dotyczy przeniesienia prawa, które zostało zawarte w umowie, na przykład sprzedaży czy dzierżawy. Drugi natomiast dotyczy przeniesienia prawa, które wynika z przepisów prawa, na przykład prawa własności czy prawa autorskie.

Znaczenie cesji

Cesja jest bardzo ważnym instrumentem w biznesie, ponieważ pozwala na przesunięcie odpowiedzialności finansowej z jednej osoby na drugą. Dzięki temu wierzyciel ma większe szanse na odzyskanie swoich pieniędzy, a dłużnik może uniknąć kłopotów finansowych. Cesja jest szczególnie popularna w przypadku sprzedaży wierzytelności, gdzie cesjonariusz kupuje zadłużenie od wierzyciela, a następnie podejmuje wysiłki na rzecz odzyskania długu od dłużnika.

Cesja a faktoring

Cesja często jest mylona z faktoringiem, jednak jest to dwie zupełnie różne umowy. W przypadku faktoringu faktor (czyli instytucja finansowa) kupuje wierzytelność od przedsiębiorcy i od tej pory zyskuje prawo do jej dochodów. Natomiast w przypadku cesji prawa z tytułu prawnego, przenoszone są prawa majątkowe, a nie same dochody z nich wynikające. Faktoring wykorzystywany jest głównie w branży finansowej, a cesja – w biznesie i codziennym życiu.

Cesja to jedna z ważniejszych umów prawa cywilnego, która pozwala na przeniesienie praw majątkowych z jednej osoby na drugą. Jest to ważne narzędzie w biznesie, które pozwala na uniknięcie problemów finansowych oraz zwiększenie szans na odzyskanie długu. Jest to także przykład podobnej umowy do faktoringu, choć w praktyce są one różne i dotyczą różnych aspektów finansowych.

Udostępnij

Popularne Wpisy

Tagi