EORI – co to jest?

EORI - co to jest?

W dzisiejszym świecie handlu międzynarodowego, każdy podmiot gospodarczy musi posiadać jednoznaczny i unikalny identyfikator, który umożliwi jego identyfikację w różnych krajach i ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej. W Unii Europejskiej takim identyfikatorem jest numer EORI, który jest przydzielany przez państwa członkowskie UE wszystkim podmiotom gospodarczym działającym na terenie UE. W artykule omówimy szczegółowo, czym jest numer EORI, jakie jest jego znaczenie, kto musi go posiadać oraz jak go uzyskać. Zapraszamy do lektury!

Czym jest EORI?

EORI jest skrótem od Economic Operators Registration and Identification, co oznacza Rejestrację i Identyfikację Operatorów Ekonomicznych. Jest to system identyfikacji stworzony przez Unię Europejską, którego celem jest ujednolicenie i usprawnienie procesu identyfikacji operatorów gospodarczych na terenie całej UE. Numer EORI jest jednoznaczny z danymi identyfikacyjnymi podmiotu gospodarczego i umożliwia śledzenie jego działań na terenie UE.

Czym charakteryzuje się numer EORI?

Numer EORI składa się z dwóch części: kodu kraju i unikalnego numeru identyfikacyjnego. Kod kraju jest dwuliterowym kodem ISO, który identyfikuje kraj, w którym dany podmiot gospodarczy został zarejestrowany. Numer identyfikacyjny jest natomiast unikalny dla każdego podmiotu gospodarczego i jest przypisany do niego na stałe.

Numer EORI – kto musi go posiadać?

Numer EORI jest obowiązkowy dla wszystkich podmiotów gospodarczych działających na terenie UE, w tym przedsiębiorstw, spółek, a także osób prywatnych prowadzących działalność gospodarczą. Numer EORI jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie UE, w tym do wystawiania i odbierania faktur, prowadzenia rozliczeń z urzędami i innymi podmiotami gospodarczymi oraz do uczestnictwa w procedurach celno-skarbowych.

Jak uzyskać numer EORI?

Aby uzyskać numer EORI, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie celno-skarbowym w kraju, w którym działa dany podmiot gospodarczy. Wniosek powinien zawierać następujące informacje: nazwę i adres podmiotu gospodarczego, informacje dotyczące formy prawnej działalności, dane kontaktowe oraz informacje dotyczące uprawnień do reprezentowania podmiotu gospodarczego. Co ważne, nadanie EORI uwarunkowane jest posiadaniem tzw. ID SISC, które otrzymuje się w momencie aktywacji konta w serwisie PUESC

Po złożeniu wniosku i spełnieniu wszystkich wymogów, podmiot gospodarczy otrzymuje swój unikalny numer EORI, który jest ważny na terenie całej UE. Numer EORI jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie UE i powinien być uwzględniony we wszystkich dokumentach handlowych oraz w kontaktach z urzędami i innymi podmiotami gospodarczymi.

Warto pamiętać, że numer EORI jest ważny tylko wtedy, gdy podmiot gospodarczy jest zarejestrowany w kraju UE i prowadzi działalność na terenie tego kraju. Jeśli podmiot gospodarczy rozszerza swoją działalność na inne kraje UE, musi uzyskać odrębny numer EORI w każdym z tych krajów.

Podsumowanie – kluczowe informacje o numerze EORI

Podsumowując, numer EORI jest ważnym narzędziem dla wszystkich podmiotów gospodarczych działających na terenie UE. Umożliwia on jednoznaczną identyfikację podmiotu gospodarczego i ułatwia prowadzenie działalności handlowej na terenie UE. Dlatego warto pamiętać, że posiadanie numeru EORI jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów gospodarczych i jest niezbędne do prowadzenia legalnej działalności gospodarczej na terenie UE. Aby uzyskać numer EORI, należy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie celno-skarbowym.

Udostępnij

Popularne Wpisy

Tagi