Wyrok karny a upadłość konsumencka – co warto wiedzieć?

Wyrok karny a upadłość konsumencka – co warto wiedzieć?

Upadłość konsumencka to forma oddłużania, która z roku na rok zyskuje na popularności, ponieważ w wielu przypadkach pozwala skutecznie pozbyć się długów. Niekiedy jednak pojawiają się pytania dotyczące możliwości ogłoszenia upadłości w konkretnych przypadkach, np. wówczas, gdy wcześniej doszło do ogłoszenia wyroku karnego względem dłużnika. Jakie konsekwencje może mieć taki wyrok dla upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka – czy ogłoszenie jej będzie możliwe, gdy wcześniej doszło do ogłoszenia wyroku karnego?

Przede wszystkim, by móc ogłosić upadłość konsumencką, należy spełniać następujące warunki:

  1. Trzeba posiadać status konsumenta, czyli osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej.
  2. Trzeba pozostawać w stanie niewypłacalności przez co najmniej 3 miesiące.

Co do uprawomocnionego wyroku karnego, ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe dla osób, które zostały skazane w postępowaniu karnym. Także prowadzone postępowanie karne lub postępowanie karnoskarbowe w stosunku do dłużnika nie przekreśla możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Chociaż przepisy upadłościowe nie zabraniają ogłoszenia upadłości w takich przypadkach, wcześniej zasądzony wyrok może wpływać na wynik postępowania upadłościowego. Sąd analizujący sprawę dłużnika będzie brał pod uwagę zarówno jego winę za powstanie długu, jak i kwalifikację czynu karalnego.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a wydłużenie planu spłaty

Jeśli dłużnik przyczynił się do powstania zadłużenia na skutek działania umyślnego lub niedbalstwa, jego plan spłaty może zostać wydłużony.

Ile trwa upadłość konsumencka? Otóż standardowo procedura przewiduje 36 miesięcy, gdy jednak dłużnik doprowadził do swojego zadłużenia umyślnie, ten czas wydłuża się do 7 lat. Dotyczy to właśnie m.in. sytuacji, gdy względem dłużnika został ogłoszony wyrok karny i było to konsekwencją doprowadzenia do niewypłacalności na skutek umyślnych działań.

Jakich długów sąd może nie umorzyć?

Sąd może nie umorzyć wszystkich długów, które powstały w wyniku działalności dłużnika. Należy do nich między innymi zobowiązania alimentacyjne, rentowe, wynikające z naprawienia szkody i zadośćuczynienia, zasądzone kary grzywny, nieujawnione zobowiązania oraz związane z popełnionym przestępstwem lub wykroczeniem.

Wpływ wyroku karnego na upadłość konsumencką – kluczowe aspekty

Upadłość konsumencka w przypadku osób skazanych za czyny karne jest możliwa, jednak może to wpłynąć na przebieg i wynik postępowania upadłościowego. Warto skonsultować się z kancelarią prawną specjalizującą się w takich sprawach, aby uzyskać indywidualne porady oraz wsparcie w procesie ogłaszania upadłości.

Udostępnij

Popularne Wpisy

Tagi